صفحه اصلی ثبت اینترنتی درخواست اقامت درخواست لغو رزرو چاپ فرم پذیرش درباره مجتمع امکانات مجتمع تعرفه خدمات انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
کد خبر : 4088
معرفی مجتمع در روزنامه فرهیختگان
مجتمع رفاهی سما چالوس در شماره 2428 روزنامه فرهیختگان معرفی گردید

اطلاعیه  
معرفی مجتمع در روزنامه فرهیختگان