صفحه اصلی ثبت اینترنتی درخواست اقامت درخواست لغو رزرو چاپ فرم پذیرش درباره مجتمع امکانات مجتمع تعرفه خدمات انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
کد خبر : 4097
بازدید معاون محترم اداری و مالی سازمان از مجتمع

معاون اداری و مالی و مدیر کل عمرانی سازمان سما با حضور در شهر چالوس از مجتمع رفاهی سازمان سما

بازدید کرده و از نزدیک با فضاها و امکانات موجود این مجتمع آشنا شدند.


در این بازدید که با هدف توسعه کمی و کیفی فضاهای موجود مجتمع و رسیدن به چشم انداز مورد نظر در

گسترش امکانات رفاهی سازمان صورت گرفت، خدمات و امکانات جدید در نظر گرفته شده توسط مدیریت

مجتمع مورد ارزیابی قرار گرفت.

وحید رحیمی مدیر مجتمع فرهنگی، آموزشی و رفاهی سازمان سما ضمن ابراز خشنودی و تشکر از حضور

مسئولین سازمان، استقبال خانواده های همکاران را در سال های اخیر از مجتمع مطلوب دانست و افزود : «به

حمدا...  با اقداماتی که در خصوص گسترش کیفیت فضاهای موجود در مجتمع صورت گرفته هم در افزایش

تعداد مراجعه کنندگان و هم در بحث درآمدزایی روند رو به رشدی داشته ایم به گونه ای که با افزایش سایر

فضاها و امکانات رفاهی می توان ظرفیت پذیرش خانواده های همکاران را به بیش از دو برابر رساند که این یک

امر مهم و در راستای برنامه ها و سیاست های سازمان سما و مجتمع می باشد. از این رو از مسئولین سازمانی

تقاضا داریم ما را در این خصوص همچون گذشته یاری دهند تا بتوانیم به برنامه و افق های مورد نظر سازمان

مبنی بر افزایش امکانات و خدمات رفاهی به پرسنل خدوم دانشگاه برسیم.


مسئولین سازمان نیز ضمن ابراز رضایت از گسترش کیفیت فضاهای مجتمع در سال های اخیر، افزایش چنین

امکانات و فضاهای رفاهی را سبب ارتقا سطح روحیه همکاران دانشگاه دانستند و از همکاری سازمان با مجتمع

در این زمینه سخن به میان آوردند.پذیرش تعطیلات تابستانی دانشگاه  
بازدید معاون محترم اداری و مالی سازمان از مجتمع  
معرفی مجتمع در سایت سازمان سما  
معرفی مجتمع در روزنامه فرهیختگان