صفحه اصلی ثبت اینترنتی درخواست اقامت درخواست لغو رزرو چاپ فرم پذیرش درباره مجتمع امکانات مجتمع تعرفه خدمات انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
شماره همراه پاسخگویی شبانه روزی جهت هماهنگی پذیرش مهمان 09012027218

           01152167200   اداری

01152167201

           01152167101   فکس

01152167102

           01152167103   مالی

01152166382

01152166383

              09033897696   مدیریت