صفحه اصلی ثبت اینترنتی درخواست اقامت درخواست لغو رزرو چاپ فرم پذیرش درباره مجتمع امکانات مجتمع تعرفه خدمات انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
کد خبر : 9199
پذیرش اسکان نوروزی
پذیرش اسکان نوروزی از 1402/12/21فعال می باشد،
جهت خدمات دهی بیشتر به همکاران از رزرو بیش از 3روز خودداری فرمائید.

پذیرش اسکان نوروزی از 1402/12/21فعال می باشد،